Skip to content

Thủ Thuật WordPress: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

July 8, 2013

Thủ Thuật WordPress: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

Đôi khi bạn quên mất mật khẩu tài khoản admin cho wordpress do bạn không nhớ hoặc vì một ai đó đã thay đổi mật khẩu admin wordpress của bạn và cách reset password qua email cũng không hoạt động.Vậy phải làm sao để lấy lại password của mình. Hãy cùng Học Wordpress thực hiện các bước sau :

B1. Xác đinh cơ sở dữ liệu của website bạn.

Bạn cần phải biết tên cở sở dữ liệu của website bạn.Để còn chỉnh sửa mà lấy lại mật khẩu.Cách tốt nhất bạn mở file wp-config.php nằm ở thư mục root để xem tên cơ sở dữ liệu qua dòng :

define(‘DB_NAME’, ‘thuthuatwordpress’);

B2 . Mở cở sở dữ liệu của bạn

Tất nhiên bạn phải có tài khoản cpanel quản trị hosting rồi.Bạn tìm đến :

11 Thủ Thuật WordPress: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

 

Mở database lên rồi bạn tìm table wp-users và edit tên tài khoản của bạn.Tìm đến trường user password và thay đổi bằng dòng sau

21 Thủ Thuật WordPress: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

 

Thay giá trị user_pass bằng dòng sau và nhấn Go

$P$B7u/NYhVtuYh/cBLFwjpMmeyImMaRb.

31 Thủ Thuật WordPress: Cách lấy lại mật khẩu admin cho wordpress

 

Như vậy bạn đã hoàn thành các bước lấy lại mật khẩu wordpress .Bây giờ tài khoản của bạn sẽ có password là 123456 . việc còn lại bạn login vào admin và edit lại password của bạn.Thủ thuật nhỏ những sẽ có ích cho những bạn chưa biết.Chúc các bạn thành công.

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: