Skip to content

Thủ thuật ngắt trang trong WordPress

May 18, 2013

Bạn có một bài viết (hoặc trang) có nội dung rất dài, chẳng hạn một tiểu thuyết cần lưu trữ trong thư viện của bạn chẳng hạn. Nếu bạn post lên thành một bài, sẽ rất phiền toái cho người đọc vì trang sẽ rất dài. Nếu bạn không muốn chia thành nhiều bài nhỏ, bạn sẽ dùng thủ thuật ngắt trang. Để làm được điều này, bạn sẽ cần một chút thủ thuật với HTML bằng cách sử dụng đoạn mã sau:

<!–nextpage–> (lưu ý không có space giữa các ký tự)

Trước khi post một bài dài, ở chế độ hiển thị bạn cần ghi nhớ nội dung của đầu đoạn cần ngắt trang (vị trí nào trong bài mà bạn muốn ngắt sang trang mới). Ví dụ, trong một truyện dài có 5 chương, chúng ta cần ngắt nội dung theo từng chương, như vậy trang đầu tiên bạn phải tìm đến cụm từ “Chương 2” để đặt mã ngắt trang.

Trong phần chỉnh sửa bài viết, Bấm chọn chế độ soạn thảo văn bản HTML, tìm đến đúng vị trí trước cụm từ “Chương 2”. Bạn cần đề nghị nhờ trình duyệt của bạn tìm giúp vì việc tìm kiếm thủ công, bằng mắt thường trong chế độ thẻ HTML chẳng khác “nào mò kìm đáy bể”: trường hợp bạn dùngFirefox, bạn nhấn Ctrl+F, nhập đoạn mã cần tìm (trong trường hợp này là cụm từ “Chương 2”), cáo lửa sẽ tìm đến đúng ngay đoạn cần ngắt trang, công việc của bạn còn lại là chèn đoạn mã :

<!–nextpage–>

ngay trước cụm từ vừa tìm được.

Tùy theo độ dài của văn bản mà bạn chia số trang hợp lý.

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: