Skip to content

Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

April 9, 2013

Khi chúng ta làm một website, 4rum có sử dụng chức năng gửi mail thì sẽ khó test được ở local. Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn một dịch vụ mail server khá mạnh đó là Mdaemon. Chúng ta dùng Mdaemon để giả lập môi trường mail server trong local.

Mdaemon cho phép bạn gửi, nhận, tạo tài khoảng, quản lý các tài khoảng mail… một cách dễ dàng.
Cài đặt & crack: (Ở đây mình dùng phiên bản: MDaemonPro 9.0.4) các bạn có thể download phiên bản cao hơn mà sử dụng.

Đầu tiên download: MDaemonPro 9.0.4 về máy.
Mở thư mục MDaemonPro_9.0.4crack chạy file keygen.exe, chọn Generate SN >> copy serial.

MDAEMON 1 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Chạy file MDaemonPro_9.0.4setup.exe để cài đặt chương trình, Màn hình wellcome chọn >> Next, típ theo chọn I Agree.
Típ theo bỏ check.

MDAEMON 4 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Paste serial vào.

MDAEMON 5 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Tiếp đến gõ vào localhost.com >> Next.
Đặt tên account đầu tiên, password (có thể đặt tùy thích) >> Next

MDAEMON 7 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Gõ IP ra Internet >> Next.

MDAEMON 8 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Típ đến nhấn Next, bỏ check >> Next.

MDAEMON 10 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Bỏ check Start MDaemon >> Finish.

Crack MDaemon.

Mở thư mục MDaemonPro_9.0.4crack copy file inetmib1.dll paste vào thư mục C:MDaemonApp.
Khởi động MDaemon vào Start menu >> Programs >> MDaemon >> Start MDaemon.

MDAEMON 12 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Típ theo cứ Next, Next và Chọn Finish.
Tiếp tục chạy file keygen.exe >> Generate SN >> Copy serial mới.
Trong màn hình MDaemon chọn menu Help >> Register Alt-N Products.

MDAEMON 14 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Paste serial mới vào thay thế serial cũ.

MDAEMON 15 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Chọn yes restart MDaemon, màn hình hiện lên >> Next, Next, Next, Finish. Tiếp tục crack hii…
Trong màn hình MDaemon chọn menu Help >> Enter activation code…

MDAEMON 18 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Gõ 1 vào các ô >> Next.

MDAEMON 19 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Finish kết thúc cài đặt.

Sử dụng cơ bản MDaemon.
Chỉnh chế độ sử dụng password đơn giản.
Vào menu Setup >> Miscellaneous option…

MDAEMON 20 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Chọn tab Misc, bỏ check mục Require Strong Passwords >> OK.

MDAEMON 21 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Tạo Account.
Trên thanh Menu bar chọn biểu tượng đầu người như hình.

MDAEMON 22 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Đặt tên account vào mục full name(ví dụ teo), gõ Password 123456 giống password lúc cài đặt. >> OK

MDAEMON 23 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Check mail bằng webmail.
Mở IE hay FF trên thanh Adress gõ: http://localhost:3000
Gõ account đã tạo vào: Email Adress, Password là 123456 như đã đặt ở trên >> Sign In.

MDAEMON 24 Cài đặt và sử dụng mail Mdaemon

Kết luận: Vậy là xong bạn có thể vào xem mail gửi mail trong local mình vi vu, nhờ vào đó mà mình có thể test hoàn chỉnh chức năng gửi mail của server trước khi đưa lên internet. Goodluck!

Advertisements

From → Uncategorized

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: